Proč binární systémy přitahují tolik různých mýtů, polopravd i úplných nepravd a rozrušují miliony lidí po celém světě?

Důvod je ten, že se již po dlouhá léta MLM distributorům stále vtlouká do hlavy pravidlo „Šířka jsou peníze a hloubka je stabilita“ což je sice hezké, ale problém je ten, že většina lidí nedokáže vytvořit ani šířku a tím pádem ani žádnou hloubku a tak jsou nakonec skeptičtí a přestávají věřit, že MLM skutečně funguje.

Jaká je realita?

Představte si, že průměrný distributor v MLM má dokonce problém tzv. „nasponzorovat“ (neboli zaregistrovat) JEN 3 své aktivní přímé lidi do jeho první linie! Zdá se Vám to málo? Taková jsou ale fakta! Takový je prostě průměr z masy lidí zapojených/registrovaných v MLM a proto je toto číslo takové, jaké je…

Jak je to u binárních systémů?

Co se ale týká binárního systému, na rozdíl od ostatních tradičních MLM systémů s neomezenou šířkou paralelních větví, je binár zaměřen na růst do neomezené hloubky, spíše než na budování šířky a taktéž je o dost jednodušší na pochopení.

Pro binár platí:

Jestliže kdokoliv dokáže zaregistrovat jen 2 distributory, tak může dosáhnout na své provize! Jednodušší už to být nemůže – Wow, to je ale koncept!

Vždy, když se někomu podaří, opravdu pochopit binární systém (jak funguje), začne být nadšený. A někteří jsou opravdu hodně nadšení, když jim dojdou všechny výhody! No a když jsou lidé nadšení, tak mají tendenci to prostě říct dál – někteří dokonce i mnoha lidem.

Binární systém je prostě geniální věc, která dokáže nadchnout hodně lidí a to taky důvod, proč se pravidelně relativně mladé firmy s binárním systémem řadí na vrchol žebříčku mezi nejrychleji rostoucí společnosti v MLM branži.

Už z toho důvodu je velmi důležité, pokud děláte nebo chcete dělat binár, pochopit jej – a pochopit jej opravdu dobře!

Základy binárního systému

Nejlepší cesta k pochopení binárního systému je znát termín „business centrum, neboli obchodní centrum“. Dále je třeba porozumět tomu, že na Vaši první linii (1. hloubku či generaci), můžete umístit maximálně pouze 2 distributory pod jednu obchodní pozici (čili business centrum).

Všichni další, Vámi osobně registrovaní distributoři musí už přijít dál do hloubky, pod tyto dva lidi. Mohli bychom říct, že výsledná struktura se podobá 2x matici, ale zde také veškerá podobnost končí.

Odlišnost od tzv. “klasiky”

Binární systém totiž vlastně nemá žádné levely (úrovně, linie, generace), resp. na nich v tomto systému nezáleží! Je to z toho důvodu, že v čistém bináru, nepotřebujeme pro žádný level, úroveň, linii či generaci uvádět jakákoliv provizní procenta, jako je tomu např. u ostatních, klasických MLM modelů s neomezenou šířkou navzájem paralelních větví, ať je to unilevel, matice, nebo načítací (stair-step break-a-ways) MLM systém.

A načem tedy v bináru záleží?

V binární síti, nezáleží na ničem jiném, než na celkovém obratu ve vztahu k vyplaceným provizím. Jde o celkový objem obratu, který je načítán směrem dolů od Vaší obchodní pozice tak hluboko, jak je to jen možné – tedy až do neomezené hloubky!

Při výplatní periodě se tzv. “vypárují”, neboli „vyprovizují“ nasbírané body z obratu na obou binárních nohách v určitém poměru a pokud zbyde nějaký zbytek “nevyprovizovaných” bodů, je možné tento zbytek přenášet z měsíce na měsíc až do doby, dokud nejsou splněny podmínky pro jejich vyplacení. Je tedy možné, dostat zaplaceno dřív či později za každou odvedenou práci, kdy ani bod nepříjde na zmar (pokud si hlídáte minimální aktivitu, nikdy nic nepropadne)!

Magické nekonečno verzus matematika, která nepustí…

V binárních systémech existuje jediná opravdová zarážka, aby se binární kompenzační plán nepřefinancoval a to je pouze maximální množství obratu ze kterého mohou být vyplaceny provize v rámci jedné platbní periody (u bináru nejčastěji týden). Žádné další omezení či limit, jako mají klasické MLM systémy s neomezenou šířkou paralelních větví (např. ve formě maximálního počtu lidí nebo maximální možné hloubky do které Vás firma platí) v binárech prostě není! Pouze celkový maximální obrat, který může být proplacen, je důležitý.

Z čeho dál se můžete těšit při spolupráci v binárním systému?

Další důvod, pro nadšení v binárním systému je bezesporu férové rozdělení provizí. Určitá pozice v síti totiž u bináru, není až tak důležitá pro dosažení úspěchu, jako v jiných MLM systémech. Díky tomu bináry neprodukují pouze pár top distributorů se závratnými provizemi na úkor mnoha ostatních, kteří si nevydělají nic.

A co dál a co ještě?

V binárních společnostech, můžete od úspěšných distributorů, kteří jsou nad Vámi, získávat pod sebe další spolupracovníky! Stejně tak se Vám z této práce, kterou odvedl někdo jiný, načítají i obratové body na Vaše obchodní centrum, jelikož body z nových distributorů umístěných pod Vás, protékají celou větví (i přes Vás) a to až nahoru. A z tohoto chování systému právě profituje maximální množství lidí.

Je pro distributory jednoduché, rozšiřovat přímou linii?

Budování široké šířky je ten hlavní důvod neúspěchu, který uslyšíte od mnoha zklamaných distributorů, kteří zkoušeli pracovat v jiných systémech, než-li binárních. Zajímavé přitom je, že docela dost stejných distributorů, dosáhlo později opravdu skvělých výsledků v jiné firmě, která používala pro budování sítě binární systém a to dokonce s podobným produktem!

Proč jsou tyto informace tak trošku cenzurovány ve firmách používající starý klasický MLM model s neomezenou šířkou navzájem paralelních větví (unilevel, matice, načítací)?

Odpověď je jednoduchá: “Protože zde existuje pravděpodobnost, že když lidi ucítí možnost, že mohou vydělat více peněž v binárním systému, že ho taky opravdu vyzkouší!”

A to je vlastně taky důvod, proč je binární kompenzační model nejvíce opředen různými mýty, nepravdami a dokonce lži. Lídři neradi vidí distributory v nižších liniích, jak opouští jejich struktury pro jinou příležitost, protože to bezpochyby snižuje jejich provize. Už jste pochopili, odkud nejčastěji mýty o binárním systému pramení…?

Nejzákladnější schéma binárního stromu

Zapamatujte si, že Vaše obchodní centrum (business centrum) je v binárním systému rozděleno na 2 strany. Levou a pravou. Nejdříve musíte zaregistrovat aspoň 2 distributory tak, že jednoho dáte nalevo a druhého napravo.

Schéma binárního stromu MLMjinak.cz

Následující časová osa ukazuje potenciál tzv. “binární duplikace“, jak by vypala Vaše síť, kdyby rostla ideálně geometricky a to rychlostí každý měsíc jedna nová hloubka/generace navíc (každý udělá jen své dva):

Leden    Únor    Březen    Duben    Květen    Červen

     2          4           8             16          32           64

Červenec    Srpen    Září    Říjen    Listopad    Prosinec

     128          256        512    1.024     2.048       4.096

Takže podtrženo a sečteno, za pouhý jeden rok dohromady 8.190 lidí! Síla, že? 🙂

Pojďme se na to podívat podrobněji

Na uvedeném modelu je vidět, že pokud by člověk v lednu zaregistroval jen první 2 distributory a těm pomohl tak, aby i oni měli každý své dva nové, pak by v únoru přibyli 4 úplně noví lidé a celkem ve struktuře by jich bylo 6.

Když budeme pokračovat stejně a pomůžeme čtyřem novým opět každému registrovat další 2, pak v březnu se objeví v síti dalších 8 nováčků a dohromady bude v síti už 14 distributorů. Když opět pomůžeme nováčkům, kterých je nyní 8, k další duplikaci, přibude v dubnu v další hloubce 16 nových distributorů a síť už bude čítat 30 lidí ve Vaší celé organizaci.

Už vidíte ten potenciál, jak roste síť, když každý člen sítě registruje jen 2 další lidi?

Kdybyste udrželi toto tempo, pak byste se za rok v prosinci stali majiteli sítě čítající 8.190 lidí, co na to říkáte? Nyní ukažte výpočet v tomto článku svým nováčkům, aby pochopili, co by se dalo za rok dokázat s binárním sytémem!

Jestliže se podíváte na tento duplikační princip, budete jednoduše vidět, že binární systém je daleko nejjednodušší struktura budování sítě, která kdy byla v síťovém marketingu použita.

Silná, průbežná či společná noha (neboli tzv. “Power Leg”)!

Jestliže jste ještě nikdy neslyšeli o tomto termínu ve spojitosti s binárním kompenzačním plánem, pak brzy budete. V prvé řadě, nadsponzoři z Vaší tzv. „upline“ (horní linie nad Vámi) vytváření silnou nohu tím, že registrují nové a nové distributory, které vkládají pod sebe do tzv. průběžné nohy, aby z tohoto nového obratu (bodů) mohli profitovat participující distributoři, kteří již v této noze byli dříve.

Silná noha (power leg) může někdy tvořit tzv. “utečenou nebo ustřelenou nohu“, na kterou si mnoho distributorů stěžuje, protože jí prý nemohou vyrovnat, či dohonit! 🙂 Tato obava je samozřejmě naprosto lichá a více o mýtu utečené nohy, naleznete v tomto článku…

Následuje obrázek obchodního centra v bin.síti

Na následujícím obrázku je zobrazen příklad Vašeho obchodního centra v síti ve vztahu k Vašemu sponzorovi. Z obrázku je patrné, že jste ve vztahu průběžné (sdílené) levé strany. Členové Vaší nadsponzorské linie (neboli upline), řadí další lidi (nebo přesněji jejich obchodní centra) pod pod Vás do Vaší levé nohy.

Jinými slovy by se dalo říct, že oni započali budování a vytváření „jedné strany“ Vaší výplatnice! Znáte toto z jiného MLM modelu? 🙂

Vy budete také registrovat a vkládat své distributory do průběžné, společné, nebo chcete-li sponzorské nohy tak, jak ostatně požaduje každý binární systém ke splnění podmínky pro vypárování načtených bodů do provizí. Odborně se tomu říká kvalifikace. Být kvalifikovaný v binárním stromě, znamená mít splněné podmínky pro výplatu z binárního stromu.

Minimální požadavek pro každého je, získat do obou binárních nohou, aspoň po jednom vlastním distributorovi. Toto pravidlo pak platí samozřejmě pro každého v síti (jak pro lidi nad Vámi, tak i pod Vámi) a to důvod, proč je růst průběžné, silné nohy zajištěn i do budoucna… Z ní pak může profitovat každý, kdo se rozhodne přiložit ruku k dílu a přispět i svojí troškou „do mlýna“ a to je přece fér…

Obrázek silné, průběžné sponzorské nohy, tzv. POWER LEG:

Silná noha v binárním systému, neboli Power leg!

Nejdříve zaregistrujeme první dva distributory z nichž každého umístíme do jiné z našich binárních nohou. Vždy bychom měli naše nováčky do binární sítě řadit tak, že je budeme vkládat na tzv. „vnější či venkovní“ pravou anebo levou stranu a přesně takto, bychom to pak měli učit i všechny své další nové lidi.

Cílem hry je, abychom se zasadili o to, že našemu nováčkovi pod námi způsobíme svojí aktivitou vytvoření jeho průběžné nohy díky tzv. “podbudování“! Toto “podbudování” o kterém píšu, ovšem doporučuji vytvořit nováčkovi pod námi jen a pouze jen na jedné jeho straně (na té společné průběžné noze), aby měl i on důvod do práce pro vybudování protistrany, jinak byste defacto pracovali za něj! A to není cílem “hry”…

Vybudování protistrany je tedy již výhradně úkol Vašeho nováčka, protože tzv. „protiobrat“ v jeho opačné noze, je třeba k sepnutí bináru a směně bodů na peníze. Je logické, že to funguje tak, že na začátku nováčka podbudováváte a tím neustále zvyšujete pravděpodobnost do budoucna, že Vám to jednoho dne vrátí i s úroky tak, že i on se bude snažit všechny tyto body od Vás, vypárovat do provizí.

A co když se tak nestane? A on nikdy nic neudělá?

Jak častá situace, co říkáte 🙂 Nezoufejte, binár na to myslí, takže pokud to zrovna nebude ten pravý, kdo by se chtěl pustit do práce, pak to v bináru tak úplně nevadí, jelikož se časem vždy v průběžné noze najde někdo jiný, kdo nebude k již nastartované jedné binární větvi lhostejný a bude ji chtít využít, aby mu byla také přínosem.

Je to především velmi dobře nastavená psychologie, co je geniálně zabudováno v binárním systému. Silná sponzorská noha, která je současně průběžnou a společnou se sponzorem, vytváří společný obrat na jedné straně pro mnoho distributorů. Pro získání benefitu z tohoto faktu však všichni, kterých se to týká, musí také začít pracovat a snažit se nastartovat opačnou nohu – tu která není průběžná vůči sponzorovi. Ostatně nikomu by se nelíbilo, kdyby se někdo jen vezl a druhý dřel, je to tak?

Důležité základní informace o bináru na závěr

[sociallocker id=”377″]

„Podbudováváním jedné binární nohy se nováčkovi nejen pomáhá s jeho sítí, ale taktéž se dále dosahuje důležité motivace, aby měl vůbec důvod, proč by se měl vlastně pustit do práce!“.

Proto nepsaný úkol každého sponzora v bináru je, že pokud někoho nového zaregistruje a chce jej efektivně nastarovat do práce, udělá to tím, že mu do společné, průběžné nohy co nejdříve dá někoho dalšího! – A TOTO NAPSAT A PODTRHNOUT ČERVENOU! 🙂

Takže pozor na mýtus typu:

„Ha, nového mám už registrovaného, už je zaplacen, už je v síti a nyní se už budu jen pasivně koukat u počítače do našeho krásného systému, kolik toho udělá, jak to hezky poroste…“

– tak takto, to tedy určitě většinou fungovat nebude a pokud by Vám někdo něco takového tvrdí, tak bináru buď nerozumí, nebo nejspíš lže… Může se stát náhoda a můžete mít štěstí, ale spíš bych se držel reality a ne, nereálných očekávání – vše má prostě své a většinou nejde něco udělat z úplně ničeho a to ani v MLM, ani v životě.

Obrázek, kam a jak řadit do bináru své “přímáky”:

Jak skládat a řadit do bináru své přímé distributory - MLMjinak.cz

[/sociallocker]

Pomohl Vám tento článek k pochopení základních pravidel binárního systému? Je něco co by Vás zajímalo dál? Pokud ano, použijte komentář dole pro mou inspiraci, na co se ještě více zaměřit.

Někteří sponzoři, až tak nevysvětlují svým novým začátečníkům tyto věci. Přitom je to důležité pro jejich úspěch a není to zas tak složité, jak se může zdát…

Nejde o to jen registrovat nové a nové (i když i to je důležité), ale zejména také o tom,se nováčkům pověnovat, dát vysvětlení, naučit je a ukázat jim praxi. O tom by měla být naše práce především – o předávání hodnoty druhým, souhlasíte? Sdílením, můžete podpořit tento blog.

Mnoho úspěchů na Vaší cestě s Vaší firmou! 🙂
SDÍLET = LÍBILO SE MI TO!
⇩ DÍKY! 💘 DÁRKY NÍŽE ⇩


MARKETINGOVÝ ONLINE MLM SUMMIT ZDARMA!


DALŠÍ ROČNÍK NEZÁVISLÉ MLM AKADEMIE

PDF: Kde brát lidi do MLM, aby Vám nedošly kontakty!
 MLM plávovač je ve FB Skupině MLM Poradna!
 PDF: Jak správně telefonovat v MLM! Stahujte.
 

10 Comments

 1. mirka
  29.1.2016 @ 6:45

  přesně tak!!!! pracuji v mlm a mám to štěstí ,že je tam tento binární systém.
  děkuji za dokonalé vysvětlení a pochopení .rozhodně tento článek využiji pro další nadšence.

  Reply

  • Josef
   6.3.2016 @ 5:21

   Mirko prosím, máte k nabídnutí nějaký dobrý mlm ? Děkuji.

   Reply

   • Hana Zugarová
    18.7.2016 @ 18:16

    Dobrý den pane Josefe,
    dovoluji si Vás oslovit na základě Vaší poptávky po dobrém mlm. Můžu Vám nabídnout práci, která mi dělá radost jak po finanční stránce tak pro svoji náplň. Tak se ev. ozvěte, Hana

    Reply

  • mirka syrová
   4.6.2016 @ 16:42

   Dobrý den,myslím ,že mám naprosto úžasnou zábavu v MLM.Funguje tam binár na výborné úrovni.koukněte, kde mi je tak dobře: syrova.wellu.eu Pokud máte dotaz tady je můj kontakt:777086877

   Reply

 2. Beáta
  12.3.2016 @ 9:37

  Oceňujem kvalitu článku, určite použijem pre motivovanie spolupracovníkov

  Reply

 3. Jiri. M.
  27.8.2016 @ 17:45

  Výborné vysvětlení o bináru co a jak dělat. Když se to lidi naučí nebo je to sponzor naučí v různých projektech tak je to ficak, lidi co to pochopí a věnují se tomu jak profík tak mají krásný příjem a stanou se finančně nezávislí. ( Stát se o Vás nepostara, spíš Vás odere. ). Osobně mám 3. zajímavé projekty v kterých můžete se stát finančně nezavislim. Informace poskytnu kazdemu, kdo má zájem. Tel. 774143022.

  Reply

 4. Petr Pešta
  28.12.2016 @ 7:07

  Ahoj všem,jsem úplný začátečník,hledám společnost u které bych nemusel jejich produkty prodávat či kupovat ,každý tady píše – je to jednoduché -je to fajn být finančně nezávislý,ale jakou firmu oslovit nebo kam se zaregistrovat,díky za odpověď. Petr

  Reply

 5. Josef
  23.1.2017 @ 14:27

  Zdravím,
  mám úplně stejný dotaz jako pan Pešta.
  Děkuji za odpovědi. Josef

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.