Existuje několik metod, či chcete-li strategií, jak budovat a stavět binární organizaci. Zajímavé je, že i když jsou tyto metody mezi síťaři známé i u nás již několik let, dosud se předávají povětšinou pouze na neveřejných, soukromých školeních, jakožto důležitá část vzdělávacího know-how „jak na to“…

Protože veřejně dostupných informací ohledně této metody, je jako šafránu, tak i to je důvod, proč je tu tento článek, jako návod. Jestliže Vám Vaše sponzorská linie, ještě nepředala tuto klíčovou strategii a Vy ji nyní nejen pochopíte, ale současně i začnete aplikovat do praxe, může to pro vývoj Vaší binární skupiny znamenat explozivní růst! Pro ty zkušenější to možná bude opakovaní, což rozhodně nevadí, protože opakování je matka moudrosti – takže pojďme rovnou na to, bez zbytečného zdržování.

První metoda (pomalejší), jak budovat binární větve

Svoji síť v binárním systému můžete začít tak, jak je napsáno v každém manuálu společnosti, která je postavena na binárním systému. A to sice tak, že zaregistrujete první 2 distributory, což je pro profit v bináru minimum, kdy každého z nich, umístíte do jiné „nohy“. Prvního třeba napravo, druhého nalevo proto, abyste dosáhli na tzv. kvalifikovaný status, který Vás opravňuje k proměně načtených obratových bodů na peníze.

Mám své první dva a co dál?

Když máte své první dva distributory v síti, zaměříte se na jejich podporu, aby nastal proces duplikace, kdy i oni pod Vámi registrují pod sebe další jejich nové distributory. Tím, že jim pomáháte zvládnout práci s jejich nováčky, tak v celé Vaší síti přibývají lidé a logicky se začne tímto způsobem vytvářet hloubka, kdy síť roste po obou stranách „nějakým způsobem“ směrem dolů. Zatím tedy pro Vás asi žádná novinka, takto se to přece snaží dělat každý…

Je tento způsob funkční a efektivní? Dá se zlepšit?

Tento způsob budování sítě dá se říct že funguje, ale ne úplně spolehlivě a vždy. Pokud Vám to „nějak“ funguje, pak ale síť rozhodně neroste úplně tak rychle, jak byste si přáli. No a pokud se růst sítě zpomalí na takové tempo, že by se dalo říct, že struktura spíše stagnuje, pak je to začátek konce existence, aktivní větve! V takovém případě, kdy se v síti dlouho nic neděje, dost pravděpodobně hrozí, že úplně vyschne!

Pozor na to, je to jako s firmou v klasickém podnikání. Pokud firmu nedržíte v růstu, stává se taková firma mrtvou a její osud je zpečetěn. Dobrá zpráva je, že řešení i na tuto situaci existuje – nesmíme však otálet a musíme to být my, kdo převezme aktivitu do svých rukou.

Tento model budování sítě se totiž dá vylepšit způsobem změny strategie, kdy to může znamenat růst výsledků ne o desítky, ale stovky procent! Tato metoda nedovolí, aby Vaše struktura ztratila sílu – jelikož to budete Vy, kdo to nedovolí – zajímá Vás, jak to dělají opravdoví síťaři? Čtěte dál.

Druhá méně známá metoda (mnohem rychlejší), jak budovat binární větve s TURBO efektem!

Na začátku se tato strategie, diskrétně skolená zkušenými síťaři, moc neliší od prvního obecně známého postupu. Musíte začít tím, že najdete první dva aktivní distributory, pro každou nohu minimálně jednoho, jak po nás binární systém v základu požaduje, pro splnění kvalifikovaného statusu potřebného k vyplácení provizí.

STOP!

Přesně v tomto momentě začíná jiný přístup k budování binární sítě. Když totiž máte své první dva osobně registrované distributory, tak místo toho, abyste utíkali je hned po zaplacení uložit fyzicky do binárního stromu na jejich pozice, tak tento čin ještě na chvíli pozdržíte a odložíte – proč? Čtěte dál.

V moderních binárních systémech se nový distributoři, kteří mají zaplacenu svou první registrační objednávku, řadí dočasně to tzv. virtuální čekárny (anglicky WAITING-ROOM), než dojde k umístění do binárních nohou na pravou, nebo levou stranu. Zde je několik možností, které může podporovat, nebo nepodporovat, Váš systém:

  • Váš systém má virtuální čekárnu, která Vám umožňuje rozhodnout o umístění nováčků (nejlepší varianta)
  • Váš systém má sice virtuální čekárnu, ale řadí automat na základě aktuálního obratu (nemusí být nejoptimálnější, ale taky funguje)
  • Váš systém je staršího data a nemá virtuální čekárnu, tak se čekárna simuluje tzv. „old-school“ způsobem – tedy „štosováním“ podepsaných papírových smluv na Vašem stole 🙂 (i s tím si poradíme!)

V závislosti na firmě a systému, ve kterém pracujete, si představte následující doporučený postup:

Po uzavření spolupráce s novým distributorem, prostě a jednoduše odoláte po jeho registraci (nebo po podepsání smlouvy u starších systémů) pokušení umístit ho hned fyzicky do sítě. Jinými slovy, v nových systémech nováčka necháte zavěšeného v čekárně, v těch starých pak podepsaný kontakt neodešlete ihned do firmy, ale smlouvu si položíte na stůj bokem (inu, jsme v bináru že, takže pomyslně na pravou nebo levou stranu stolu).

A co dál?

Touto první registrací, jste právě nastartovali vlnu, na které si můžete pomyslně velmi slušně „zaserfovat“, pokud ji však nepromarníte a stihnete naskočit právě v čas a ten čas, nastal právě nyní!

DŮLEŽITÉ: Uvědomte si, že pozdržením uložení nováčka do sítě (po jeho zaplacení první objednávky), brzdíte i jeho přístup do virtuální kanceláře (nebo některé funkce v jeho office), dále blokujete možnost používání jeho replikačních stránek (tj. adresa jeho eshopu na vlastní adrese pod doménou MLM firmy) a u některých firem dokonce zdržujete i odeslání jeho prvních produktů (to platí hlavně u těch starších firem bez funkce virtuální čekárny, které pracují více offline – tedy registrují ještě na papírové smlouvy, které se pak posílají do firmy poštou). PROTO NYNÍ POZOR, PROTOŽE JDE O ČAS! Následující „operaci“ je třeba provádět co nejrychleji!

Pokračujeme a odkrýváme know-how networkerů!

[sociallocker id=”377″]

Máme nováčka v čekárně a zatím jej, na rozdíl od prvního pomalého způsobu budování, neumisťujeme. V čem tedy spočívá „TURBO“ této metody? Právě v tom, co budete dělat dál. A to je to, že zvedneme telefon a zavoláme, nebo se ihned setkáme s dalším potenciální distributorem, kterému nabídnete spolupráci obvyklým způsobem, ale s tím rozdílem, že na závěr přidáme tuto informaci, kdy mu řekneme, cituji:

„No a na závěr, mám navíc ještě jednu časově omezenu nabídku, která spočívá v tom, že pokud se rozhodnete vstoupit do spolupráce ještě dnes, tzn. že ještě dnes bude uhrazená Vaše první objednávka, pak Vám pomohu hned ze startu jedním člověkem, kterého umístím pod Vás! Tento člověk, kterého Vám nabízím, je již zaplacen a už čeká na zařazení do sítě… To je důvod, proč pokud chcete této šance využít, je třeba se rozhodnout a jednat, ještě dnes – rozhodnutí však nechám Vás a v případě že nevyužijete, dám tuto šanci ještě dnes někomu jinému.“

S tímto lákavým argumentem je rázem Vaše pravděpodobnost další úspěšné registrace úplně někde jinde. Pochopitelně, že v tomto případě hraje pravděpodobnost ve Vás prospěch, jelikož lidé jsou prostě naprogramovaní tak, že je pro ně neodolatelně lákavé, přijmout něco „za nic“. Tím nic se tady myslí to, že vlastně ještě nic neudělali a přitom už mohou mít někoho pod sebou z koho se jim přece budou vypočítávat provize (to je třeba jim také vysvětlit) – jak by pak někdo mohl říci NE? Opravdu ne, taková nabídka se neodmítá! A pokud by se přece jen stalo, pak povětšinou jen z nedostatku financí na registrační set.

PS: hlavně nikdy nikoho nezadlužujte – pamatujme na etiku, to se nedělá! Ale o tom až v jiném článku…

Jedeme dál…

Po registraci druhého nováčka v řadě, ještě stále nejdete umísťovat, protože byste zbytečně seskočili z „vlny“, na kterou se Vám podařilo dostat! Pokud jste v systému typu „stará škola“, tak prostě jen posunete první smlouvu na svém stole směrem dolů a nad ni položíte smlouvu posledního registrovaného. Jestliže jedete na moderní online virtuální kanceláři, pak neřešíte nic, jen si uděláte poznámky, kdo pak ve finále bude pod kým, na základě Vaší dohody, kterou jste učinili s dotyčnými a celý proces opakujete dál a dál. Znova oslovíte dalšího potencionálního zájemce, jen s tím, že trošku poupravíte závěrečnou větu prezentace, konkrétně v tomto bodě, cituji:

„…pokud se rozhodnete vstoupit do spolupráce ještě dnes, tzn. že ještě dnes bude uhrazená Vaše první objednávka, pak Vám pomohu hned ze startu ne jedním, ale rovnou dvěma lidmi, které umístím pod Vás…“

No a dál už to znáte, prostě takto to děláme dál a dál do chvíle, dokud naše „vlna“ stále svižně „jede“, nebo do doby, kdy už přiměřená míra odložení uložení nováčků do sítě, překročila únosnou mez. Jako maximální únosnou mez bych já, definoval opravdu maximálně týden a už to je na hranici. Lepší je tento “odhládají či pozdržovací” cyklus co nejvíce zintenzivnit a zkrátit. Cílem je dosáhnout za co nejkratší cyklus (tzn. pozdržení ukládání nováčků), co největšího počtu nových lidí v čekárně. Jen si představte motivaci nových distributorů, pokud dokážete svůj svoji frontu v čekárně dostat na 3, 4, 5, nebo i 10 lidí! S každým navýšeným číslem počtu čekajících, neuložených distributorů v čekárně (nebo na stole), utvrzujete a zvyšujete sílu svého argumentu, proč by se měli další registrovat právě teď!

A víte co je úplně nejlepší?

Že tyto výše uvedené, odkládací či pozdržovací cykly ukládání nových distributorů do binární sítě z virtuální čekárny, můžete využívat neomezeněkrát stále dokola znova a znova! Jinými slovy můžete “TURBovat” svoji strukturu znova a znova dokud se nedostaví tzv. “blafnutí” nohy. Toto tzv. “blafnutí” nohy používají lídři nejen v binárních systémech k oznašení situace, kdy se v konkrétní struktuře objeví další nový aktivní lídr (jeden nebo i více), který bude strukturu již dál budovat (a navyšovat její obrat), už i bez Vašeho přičinění. Když se Vám podaří v binárním systému dojít ke stavu “blafnutí” nohy pravé i levé, pak se dá říct, že jste konečně dosáhli pasivního příjmu, který můžete svojí aktivitou ještě dále navyšovat ve spolupráci s ostatními samostatnými články Vaší sítě.

[/sociallocker]

A co dělat v případě, že je virtuální čekárna časově limitována?

Existuje dokonce i fígl na to, jak jet na vlně dál  a dál bez toho, aniž by skončila. Dá se to dokonce dělat i v systémech, kde je virtuální čekárna nějak časově limitována. Tento limit je důležitý, aby se nemohlo stát, že by byl v čekárně někdo uvězněn navždy, kdyby ho náhodou jeho sponzor zapomněl uložit do sítě. Běžně se tedy binární systémy chovají tak, že pokud z čekárny nováčka nezařadíte do sítě po nějakou dobu Vy, pak to za Vás udělá systém automaticky. I toto se dá naplánovat a dá se s tím dobře pracovat, když evidujete, jak dlouho Vám kdo v čekárně čeká a kdy “hrozí”, jeho automatické uložení systémem.

Pak si to můžete ohlídat a ukládat z čekárny do sítě i s ohledem na končící časovou lhůtu maximální doby, po kterou může zaplacený distributor být zavěšen ve virtuální čekárně. TURBO tedy spočívá v tom, uložit do sítě fyzicky jen ty lidi, které už musím (ať už je to jakýkoliv výše uvedený důvod) a ty ostatní čekající, využít jako motivaci pro „podbudování“ dalších nově oslovených.

Častá chyba?

Faktem ale je, že lidé v binárech to dělají úplně naopak – jak se jim podaří někoho zaregistrovat, tak jejich aktivita zeslábne a jen čekají co sál udělají ostatní. Tím se dopustí velké chyby, kdy vlastně dobrovolně seskočí z vlny, na kterou se jim podařilo úspěšně naskočit a tak dobrovolně zahodí možnost skvělé „jízdy“. Jaké je poučení? Když někoho registrujeme, tak pak nepolevujeme, ale naopak využijeme nadšení z úspěchu a přidáme, kdy na naší pomyslné vlně úspěchu dojedeme až ke splnění předsevzatých cílů! A přesně tato vlastnost a styl práce může stát za rozdílem mezi úspěšnými a neúspěšnými. I to jsou důvody, proč někteří binár milují, jiní nenávidí, nebo dokonce odmítají akceptovat legálnost tohoto obchodního modelu.

Závěr

Už jste pochopili v čem spočívá TURBO budování bináru, jako strategie, kterou používají ostřílení binární lídři? Nyní už tedy také znáte jejich know-how a klíč k tomu, jak nastartovat explozivní růst. Nicméně úspěch každého z nás bude záležet na míře s jakou budeme tyto nově získané „tipy“ uplatňovat do praxe. Jak jinak, vše tedy zase nezačíná od nikoho jiného, než od nás samotných a budeme to my, kdo se bude muset v prvé řadě přičinit o to, abychom si ten úspěch způsobili tím, že se o to prostě postaráme a půjdeme do AKCE! 🙂 Je to tak?

Pokud se Vám článek líbil, nebo nelíbil, pak napište do komentáře. Sdílejte a dejte „LAJK“, pokud se chcete dozvědět ihned, že vyšel nový článek na tomto blogu. Děkuji Vám za Vaši aktivitu – Mnoho úspěchů! 🙂
SDÍLET = LÍBILO SE MI TO!
⇩ DÍKY! 💘 DÁRKY NÍŽE ⇩


MARKETINGOVÝ ONLINE MLM SUMMIT ZDARMA!


DALŠÍ ROČNÍK NEZÁVISLÉ MLM AKADEMIE

PDF: Kde brát lidi do MLM, aby Vám nedošly kontakty!
 MLM plávovač je ve FB Skupině MLM Poradna!
 PDF: Jak správně telefonovat v MLM! Stahujte.
 

One Comment

  1. Jolana
    27.5.2016 @ 20:57

    To je to co jsem hledala, odpovědi, takové, aby to mělo smysl, stále jsem se plácala v něčem nejasném a neměla cíl, ale věděla jsem, že nějak to fungovat musí,ale stále tápala jak. Děkuji. Uložila jsem si stránky do svého prohlížeče a budu je stále dokola číst a budu je používat dál, abych dosáhla svého vysněného cíle. 😉

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.