Můžete mít nekonečný seznam potenciálních zákazníků a představit jim to nejlepší ze svého produktu. Ale pokud s nimi nezvolíte správný postup, nikoho z nich si nezískáte na svou stranu. Udržujte s nimi vztah i konverzaci a pomozte jim s rozhodnutím. Následující tipy vám poradí, jak na to.

#1 Dodržujte své slovo

Na konci vašeho prvního setkání s potenciálními zákazníky navrhněte určitý čas, místo a způsob, kdy, kde a jak se s nimi zase znova setkáte. Nebo jak se opětovně spojíte, pokud jsou od vás dál. Pokud jim řeknete, že zavoláte v určitý čas, zavolejte jim!

Jestliže jste řekli, že si dáte další schůzku, uspořádejte ji! Pokud jste jim slíbili hromadnou konverzaci s dalším zkušeným leaderem, zařiďte to! 

To je profesionální zdvořilost a cesta k tomu, aby vás všichni více respektovali. Když jim řeknete, že něco uděláte, tak to udělejte. Držte své slovo a plňte sliby, které ostatním dáte. 

#2 Pozvěte je na další schůzku, ještě než skončí ta první

Váš další úspěch opravdu záleží jen na dalších a dalších schůzkách či opětovných komunikacích. Právě ty pomáhají lidem dělat rozhodnutí. Čím více schůzek a komunikací, tím více jim pomáháte se rozhodnout ve váš prospěch a přidat se k vám. Lidově tomu říkáme, že těmto kontaktům nedáme šanci tzv. “vychladnout”. Dává Vám to smysl?

Vždy navrhněte novou schůzku ještě před tím, než skončí ta předchozí. Přelévat si potenciální zájemce jakoby z meetingu na meeting, chápete?

Vaše podnikání může nabrat opravdu pořádné obrátky, jakmile změníte své nastavení myslí z “musím získat zákazníky na prvním sezení” pouze k tomu, že tzv: “necháte proces běžet” (avšak stále řízeně vámi!).

Pořádejte další sezení / či tel.komunikaci a pak další a další, tak dlouho až dokud se potenciální zákazník nerozhodne. Někdy této technice říkáme – tzv. dosledování, nebo dotahování – a kolik lidí to nedělá!

Pamatujte si, vaše práce je ostatní pouze vzdělávat v oblasti vašich produktů, služeb a příležitosti a pomoci jim udělat rozhodnutí, zda budou nějak spolupracovat nebo ne. Pokud svůj řetězec schůzek a komunikace obecně přetrhnete, pak riskujete, že se už s nimi nesetkáte a unikne jim (a také vám) vaše skvělá příležitost.

#3 Čím víc následných komunikací, tím pevnější vztah

Budete opravdu potřebovat více schůzek, než se lidé konečně rozhodnout. Ve skutečnosti to může v praxi klidně trvat i 4 až 6 schůzek, než si je plně získáte na svoji stranu. Takže správná návaznost není něco, co stačí udělat jednou a čekat na zázrak. 

Buďte při setkávání a povídání o produktech, službách a příležitostech trpěliví. Každý je jiný a každý dochází k rozhodnutí v jinou dobu. Nenechte se odradit, když to někomu trvá déle než jinému. Třeba já mám zkušenost z praxe, že výkonní lídři a lídryně nereagovali hned na první nabídku – a jak to bylo i vás ve vašem týmu? Věřím že podobně… 

Mějte trpělivost, domlouvejte setkání za setkáním. Nepřestávejte s nimi mluvit o vašem produktu, službě a příležitosti, kterou jim nabízíte. Povídejte si s nimi o tom, proč jste se právě vy do toho rozhodli jít. 

“Lidi nezajímá ani tak CO DĚLÁTE, jako to, PROČ TO DĚLÁTE!” 😉

Povězte jim příběhy o životech, které se díky této příležitosti změnily. Odpovězte na jejich otázky o marketingu, o společnosti, o produktu a o čemkoliv jiném. Řešte jejich námitky a obavy. 

A to nejdůležitější – podporujte váš vzájemný vztah. Jak se to dělá – dejte najevo upřímný zájem o ně…

Nezacházejte s nimi jako s někým, koho si chcete získat pro business. Mluvte s nimi kamarádsky, jako s přítelem. Později se přáteli opravdu i stanete.

Zeptejte se na jejich životy a rodiny. Nemluvte pouze o příležitosti, kterou nabízíte. Pozvěte je na večeři, poznejte vzájemně své rodiny. Buďte jejich přítel a budou vás respektovat a poslouchat.

#4 Jaká je ideální doba mezi setkáními či opětovným kontaktováním? 

Pokud bude pauza trvat příliš dlouho, může to spíše uškodit. Pokud uplyne více než měsíc, nikdo pravděpodobně o vaší příležitosti už ani nepřemýšlí. Možná dokonce zapomněli spoustu z toho, co jste jim říkali. Každé setkání je pak proto pro ně znovu, jako to první. 

Setkejte se dřív. Uspořádejte meeting, společný hovor, nebo jim ukažte video. Vše max. během týdne, nebo dvou. Zkombinujte vše, co nabízíte. Ale udělejte to rychle. To vás udrží v mysli všech, které potřebujete. A budou mít čas o vás a vaší příležitosti přemýšlet. A já vám přeji, ať se rozhodnou pro to, že vám dají jedno velké, jasné a pevné ANO! 😉 


Za inspiraci k tomuto článku děkuji mému „MLM příteli“, Ericovi Worremu.SDÍLET = LÍBILO SE MI TO!
⇩ DÍKY! 💘 DÁRKY NÍŽE ⇩JAK NA IMPÉRIUM Z DOMU A BEZ KAPITÁLU?