Registrování z tzv. „teplého trhu“ je nejčastější metodou síťařů (distributorů, kteří budují síť) k založení a následného vybudování jejich struktury, či chcete-li organizace. Cílem „hry“ je vlastně najít a dostat k sobě přes známé a známé známých ty nejlepší a nejvýkonnější distributory, pro následující intenzivní spolupráci.

Zní to divně, co si mám představit pod „teplým trhem“?

Teplým trhem se myslí množina lidí, kteří jsou kolem Vás a se kterými máte ty nejlepší a nejintenzivnější vztahy, prostě lidi se kterými můžete velmi snadno spolupracovat.

Pokud se opravdu ukáže, že spolu opravdu spolupracovat budete, pak oni budou také potřebovat vybudovat stejné dovednosti, které Vy už dnes možná máte. Pro tento účel se jako nejefektivnější ukazuje vzájemná spolupráce v kolektivu či skupině, oproti práci tzv. na individuální bázi.

Seznam kontaktů teplého trhu, bude sestaven z následujících lidí:

 • Nejlepší přátelé a známí Vás i Vaší polovičky
 • Současní a bývalí spolužáci Vás i Vaší polovičky
 • Současní a bývalí spolupracovníci Vás i Vaší polovičky
 • Podnikatelé, kteří podnikali či podnikají s Vámi i Vaší polovičkou
 • Lidé, které neznáte tak dobře, ale znáte je a to z Vaší strany i strany Vaší polovičky
 • A konečně kdokoliv další koho znáte Vy a Vaše polovička

Teplý trh sice může být u lidí pracujících v MLM trošku neoblíbený, nicméně ve výsledku stejně vždy zjistíte, že práce mezi přáteli a známými má mnohem více výhod, než nevýhod.

K tomu, abyste vytvořili obrat a zaregistrovali nové členy (distributory), budete potřebovat mnoho potenciálních zájemců o spolupráci (=kontaktů) – samozřejmě tedy v případě, že máte v sobě touhu vybudovat velkou síť a také vysoký finanční příjem.

V multi-levelu existují 2 skupiny kontaktů:

1) Teplý trh – lidi, které už znáte, či jste s nimi v pravidelném kontaktu

2) Studený trh – lidi, které neznáte, ani jste je nikdy před tím nepotkali

Každá MLM síť či struktura, která v minulosti úspěšně odstartovala, k tomu využila kontakty z teplého trhu. Jak už bylo uvedeno, Váš teplý trh se tedy skládá ze všech lidí, které znáte a kteří současně znají také Vás.

Počítejte do teplého trhu také ty lidi, které potkáváte pravidelně každý den, týden, měsíc, či rok. I když se to nemusí zdát, Váš teplý trh je přímo obrovský a brzy zjistíte, že je ještě větší, než byste si kdy možná řekli!

Jaký je nejlepší způsob, jak odstartovat kariéru v MLM?

Odpověď je: „Práce s Vaším teplým trhem“! Teplému trhu dejte určitě přednost před tím studeným. Hned od začátku se Vám tak dostane mnohem většího pochopení od lidí, které znáte, na rozdíl od těch cizích. To udělá obrovský rozdíl ve Vašem vystartování v síťovém marketingu!!

Vytvoření seznamu kontaktů teplého trhu

Sedněte si někam na pohodlné a příjemné místo s Vaším zápisníkem či počítačem a začněte si vypisovat do svého seznamu postupně všechny lidi, které znáte. Vyhněte se posuzování kontaktů, zda by měli, či neměli zájem – vypište si všechny a nesuďte žádný kontakt.

Až budete mít hotovo, pak založte další novou stránku se seznamem všech lidí, se kterými pracujete, nebo jste pracovali a také s těmi, se kterými se potkáváte pravidelně každý den, týden, měsíc, či rok.

To mohou být třeba Vaši spolupracovníci z práce, bývalý spolužáci, zelinář, holič, prodavačka, automechanik, bankéř v bance na přepážce, bývalí spolupracovníci podnikatelé, realiťáci, účetní či finanční poradci (kteří mimochodem zrovna v této době, zažívají velmi těžké časy) atd… atd…

Protože je téměř nemožné dokončit a zkompletovat celý jmenný seznam v rámci jednoho sezení, je dobré seznam zanechat někde, aby byl tzv. „po ruce“ pro případnou aktualizaci, kdy ho doplníte ihned, jak Vás napadne nějaké nové jméno.

Jednoduše by se dalo říci, čím úspěšnější chcete být, tím větší seznam z teplých kontaktů k tomu budete potřebovat – vypracujte si tedy opravdu velký seznam, přece nebudeme „troškařit“! Co říkáte? 🙂

Seznam mám vypracovaný a co dál?

Ve chvíli, jakmile je dílo hotové a Váš seznam kontaktů je opravdu početný, podívejte se na všechna ta jména, která máte a poznačte si třeba hvězdičku u všech takových lidí, kteří se Vám zdají vstřícní, nebo jsou schopní a úspěšní v tom, co už dnes dělají.

Pak projeďte celý seznam Vašich jmen ještě jednou znova a vyznačte si druhou hvězdičkou u těch lidí u kterých víte nebo cítíte, že by mohli mít potřebu druhého, dalšího příjmu/výdělku. Pracujte s Vašim seznamem tímto způsobem, dokud nebudete mít takto poznačených nejméně 20 kontaktů, nebo více.

Právě ty jména/kontakty, které jsou poznačené dvěma hvězdičkami, tak ty budete kontaktovat jako první a to s šancí připojit se do spolupráce k Vašemu právě vznikajícímu týmu/skupině. Proto je tak velmi důležité, abyste těchto prvních 20 lidí velmi dobře znali a abyste pak s nimi byli vůbec schopní nadšeně (spolu)pracovat.

Následuje setkání a pracovní plán – neodkládejte!

Pak okamžitě kontaktujte svého sponzora (člověka, který je ve Vašem MLM nad Vámi) a naplánujte společně s ním datum a čas prezentací Vaší obchodní příležitosti pro Vaše první kontakty.

S žádostí o pomoc od Vašeho sponzora rozhodně neváhejte, jelikož on je právě ten člověk, který nejen že Vás uvedl do tohoto obchodu (a tím má automaticky morální závazek Vám pomoct uspět), ale současně je na úspěchu Vašem i Vašich lidí finančně zainteresován!

Dalším krokem je pak dohodnutí společného setkání s Vašimi prvními potenciálními spolupracovníky ke zběžnému představení všeho, co nabízí Vaše společnost, ať už jsou to filozofie projektu, Vaše produkty či služby a samozřejmě obchodní příležitost.

Někdy je lepší ztratit pár hodin, než pak několik měsíců!

Jestliže svého potenciálního nováčka pořádně prověříte hned na prvním setkání, eliminujete do budoucna případný ztracený čas (pokud to nebude vhodný kandidát) a navýšíte tak svoji procentuální úspěšnost.

Nepodceňujte vstupní rozhovor s jakýmkoliv nováčkem, který by měl následovat po každé prezentaci/registraci! Je to důležité proto, abyste si mohli udělat jasnou představu o tom, kdo sedí před Vámi, protože:

!! Snaha pracovat s každým je špatně, podobně jako nepracovat s nikým !!

Obě výše zmíněné chyby jsou jedny z nejčastějších chyb sponzorů v MLM!

Díky vstupnímu rozhovoru přijdete na to, zda je Váš nový zájemce tzv. „Váš člověk“ na kterého čekáte a zda je to ten, který si opravdu zaslouží Váš drahocenný čas. Pokládejte mu otevřené otázky a pak pozorně naslouchejte jeho motivům, postojům i jeho vnitřnímu nastavení.

Je to velmi, velmi důležité a vyplatí se Vám to! Pokud z něj máte pozitivní dojem, investujte do něj energii i čas, ale pokud se jeví silně negativně hned na začátku a nevypadá to, že by chtěl(a) na sobě zapracovat, pak byste pravděpodobně jen ztráceli čas.

Proč je třeba si nechat pomoct od sponzorů?

Vězte že tím, že dovolíte na Vašemu sponzorovi, když začínáte, ukázat aktuální prezentaci Vám i Vašim novým potenciálním zájemcům, docílíte třech důležitých věcí:

 1. Předáte zodpovědnost za výsledek prezentace na Vašeho sponzora
 2. Posloucháte, jak sponzor prezentuje a tím se tedy současně i učíte
 3. Vy a Váš sponzor pracujete nyní jako jeden tým a Váš potenciální nováček to uvidí a na základě toho může usoudit, že když to on sám bude chtít dělat také, tak na to nebude úplně sám – to je velmi důležitý aspekt pro zbavení se případných obav, které se ze začátku často vyskytují, protože sebedůvěra nových spolupracovníků se rovná „bodu mrazu“…

Takto jsou šance vyšší, jelikož Váš sponzor je o něco lépe kvalifikovaný pro tento úkol, pro jeho delší osobní zkušenost ve Vašem konkrétním businessu. Prostě sledujte a učte se od sponzora jak on prezentuje a co a jak vše okolo dělá.

To je nejlepší a nejrychlejší způsob, jak se učit. No a samozřejmě, že je zde nepochybně důležité hledisko, spočívající v ochotě Vašeho sponzora, pomoct Vám budovat Váš obchod.

Co když sponzor nefunguje a nepomáhá?

Jestliže je s tímto nějaký problém u Vašeho přímého sponzora, pak se stačí poptat výše směrem po sponzorské linii – to je dobrá zpráva pro každého, kdo je zapojen v MLM systému.

Vždy se najde někdo, kdo pomůže či poradí. No a pokud by se opravdu stalo, že selže jak vedení sítě, tak i vzdělávací systém firmy, pak seriózně přehodnoťte, zda jste se opravdu přidali k té správné MLM společnosti, jelikož systém a podpora jsou hlavní opory sponzorské práce.

Vše jde podle plánu, registruji nováčky a co s nimi?

Vždy, když zaregistrujete nováčka, pak bez jakéhokoliv odkladu jej okamžitě nechte vypracovat seznam kontaktů z jeho teplého trhu a domluvte se co nejdříve na dalším individuálním setkání, či skupinovém vzdělávacím školení, kde se utvrdí víra nováčka ve správné rozhodnutí do toho jít!

Pak všem svým novým pomozte s prezentacemi pro jejich nové lidi, nebo aspoň zprostředkujte tyto nové kontakty na prezentace pořádané Vaší sponzorskou linií, či firmou a to ať ve formě offline či online prezentací (tzv. webinářů).

Právě technologie, jako je Internet, dnes činí práci MLM mnohem rychlejší a efektivnější, nicméně nezapomínejte na to, že MLM je obchod vztahů a vztah po drátech vybudovat nelze – v tom je osobní kontakt nenahraditelný.

Podpora, podpora a zase ta podpora je klíč!

Jelikož se Váš příjem odvíjí od toho, jak moc úspěšní jsou všichni Vaši spolupracovníci v celé Vaší skupině pod Vámi, tak nikdy nezapomeňte na to, že naší sponzorskou prací je podporovat je takovým způsobem, aby všichni rostli nejen finančně, profesně, osobnostně, ale vůbec po všech stránkách.

Právě MLM je šance, kde je možné zakusit růst pozitivním směrem po vícero stránkách a sponzoři by k tomu měli své sítě neustále inspirovat (pokud tedy chtějí, aby je ostatní stále následovali).

A co dělat, když už Vám dojdou kontakty z teplého trhu?

I na to, existuje docela efektivní řešení, ale to by vydalo na další článek a já vlastně ani nevím, zda byste o něj měli zájem? 🙂 Písněte do komentářů a uvidíme!

Přeji Vám všem jen úspěch, skvělé pozitivní lidi nejen kolem Vás, ale i ve Vašich týmech, ať se Vám daří ve všem co děláte a abyste dělali jen to, co Vás fakt, ale fakt baví 🙂
SDÍLET = LÍBILO SE MI TO!
⇩ DÍKY! 💘 DÁRKY NÍŽE ⇩


MARKETINGOVÝ ONLINE MLM SUMMIT ZDARMA!


DALŠÍ ROČNÍK NEZÁVISLÉ MLM AKADEMIE

PDF: Kde brát lidi do MLM, aby Vám nedošly kontakty!
 MLM plávovač je ve FB Skupině MLM Poradna!
 PDF: Jak správně telefonovat v MLM! Stahujte.
 

5 Comments

 1. Pavel Krátký
  30.8.2016 @ 18:48

  Hledám partnery se zkušenostmi v MLM. Švýcarská akciová společnost WeeCONOMY bude v nejbližších týdnech v ČR zavádět platební terminály a věrnostní / platební karty nové generace.

  Do konce září 2016 fungujeme formou MLM, ke 30.září bude nabírání nových kolegů zastaveno.

  V současné chvíli prodáváme MTM pakety, podíl na mediální kampani, která proběhne v ČR a Evropě v říjnu 2016. Všichni kolegové tak budou mít masivní mediální podporu (v řádu desítek miliónů korun, televize, tisk, billboardy, internet…) a pro držitele MTM balíčku znamenají doživotní měsíční pasivní příjem (garantováno 240 € na jeden balíček).

  Kontaktujte mě pro bližší informace. Pro vybrané zájemce máme vstupenky na WeeSensation, 18.9.2016, Olympijský stadión v Mnichově.

  S pozdravem Pavel Krátký

  Reply

  • Michal Karmazín
   29.7.2019 @ 11:31

   Pavle ohledně reklamy na konkrétní MLM společnosti Vás odkážu na fórum, kde je taková inzerce povolena a to je https://omlm.cz/ … Na MlmJinak se toto nesmí ?

   Reply

 2. Petr Appel
  16.3.2017 @ 8:17

  Ano zajímalo by mne pokračování se studeným trhem.

  Reply

 3. Daniela
  15.4.2017 @ 11:07

  Ano, také by mne zajímalo pokračování se studenými konatkty 😉

  Reply

 4. Michal Karmazín
  13.7.2019 @ 22:29

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.