3-EFEKT je koncept stavění sítě, který vylepšuje růst binární organizace a obecně navyšuje dynamiku růstového potenciálu struktury. Lídři binárních systémů nejčastěji vyučují minimalistický duplikační model, kdy je cílem, aby se každý distributor snažil registrovat pod sebe “jen” další 2 osobně sponzorované distributory.

To vychází z obecně známého pravidla, že každý binární strom potřebuje být postaven na 2 nohou, nebo chcete-li větvích. Mimo tento základní systém práce, zde ale existuje také strategie, díky které lze dosáhnout výrazně větších výsledků a tato metoda se jednoduše nazývá 3-EFEKT (někdy také model 3×3).

Jednoduché srovnání 2×2 verzus 3×3

Čistě matematicky, pokud klasický duplikační model 2×2 (každý registruje své 2) vyprodukuje za rok celkem 8.190 MLM distributorů, pak systém 3-EFEKT (kdy každý registruje své 3), dokáže vybudovat 531.441 MLM distributorů za stejný čas! Systém 3-EFEKT je mocným násobičem každé sítě. Duplikační model 3-EFEKT maximalizuje Vaše příjmy v jakémkoliv stádiu budovaní Vaší organizace.

Jak vypadá geometrická řada pro 3-EFEKT (s rychlostí růstu 1 nová generace každý měsíc):

Měsíc 1 Měsíc 2 Měsíc 3 Měsíc 4 Měsíc 5 Měsíc 6
3 9 27 81 243 729

a další půlrok systému 3×3, by vypadal takto:

Měsíc 7 Měsíc 8 Měsíc 9 Měsíc 10 Měsíc 11 Měsíc 12
2.187 6.561 19.683 59.049 177.147 531.441

K tomu, aby to fungovalo je samozřejmě potřeba změnit sponzorovací strategii napříč celou Vaší skupinou tak, že každý člen sítě se bude snažit dosáhnout tří osobních registrací namísto pouhých dvou (jak vyžaduje binární strom). Následně v síti pomáháme každému udělat to samé – snažíme se to tzv. „zduplikovat“.

Tato strategie sponzorování klade na všechny distributory v celé skupině sice podstatně vyšší nároky, ale současně posouvá potenciál růstu i výdělků na exponenciálně vyšší úroveň. Pokud by se stalo (a ono se to taky stane!), že Váš distributor nebude schopen ani s Vaší pomocí, registrovat pod sebe své další 3 lidi, pak za něj co nejrychleji nalezněte náhradu a registrujte místo něj někoho jiného.

Jak zajistit, aby to dobře fungovalo?

K tomu, aby model 3×3 fungoval i do Vaší hloubky, je klíčové vychovávat, učit a vést k tomuto modelu všechny Vaše distributory na všech úrovních, kde ještě máte vliv. To se v praxi dělá tak, že s tímto úkolem nejdříve pomůžete své první generaci/linii a pak kontrolujete, aby došlo k přenosu systému z první linie do druhé, atd. Tomuto procesu se říká kontrola duplikace. Teprve ve chvíli, kdy k duplikaci v konkrétní větvi dochází i bez Vašeho úsilí, pak se posunujete ve své šířce k další paralelní větvi.

Jaké je knowhow těch, kteří vydělávají nejvíce?

Na co si dát pozor?

Dříve, než se budete věnovat své nové šířce a stavět nové paralelní týmy k těm, které už máte, ujistěte se, že ve stávajících větvích už nastal proces duplikace. Ujistěte se, že cíl 3x3x3 v těchto strukturách byl již splněn (aspoň z větší části)!

Je to důležité proto, aby Vaše půdní větve nekolabovaly ale rostly, až na ně nebudete mít tolik času z důvodu rozjíždění nových kontaktů v nové větvi. Registrovat jen stále nové a nevěnovat se jim je stejně špatně, jako pracovat jen v hloubce a již nehledat své vlastní nové kontakty.

Bonus: Pracovní schéma systému práce 3-EFEKT, který můžete nakopírovat každému ve Vaší síti:

pracovni-duplikacni-graf-mlmjinak

Mnoho zdaru! 🙂
SDÍLET = LÍBILO SE MI TO!
⇩ DÍKY! 💘 DÁRKY NÍŽE ⇩