3-EFEKT je koncept stavění sítě, který vylepšuje růst binární organizace a obecně navyšuje dynamiku růstového potenciálu struktury. Lídři binárních systémů nejčastěji vyučují minimalistický duplikační model, kdy je cílem, aby se každý distributor snažil registrovat pod sebe “jen” další 2 osobně sponzorované distributory.

To vychází z obecně známého pravidla, že každý binární strom potřebuje být postaven na 2 nohou, nebo chcete-li větvích. Mimo tento základní systém práce, zde ale existuje také strategie, díky které lze dosáhnout výrazně větších výsledků a tato metoda se jednoduše nazývá 3-EFEKT (někdy také model 3×3).

Jednoduché srovnání 2×2 verzus 3×3

Čistě matematicky, pokud klasický duplikační model 2×2 (každý registruje své 2) vyprodukuje za rok celkem 8.190 MLM distributorů, pak systém 3-EFEKT (kdy každý registruje své 3), dokáže vybudovat 531.441 MLM distributorů za stejný čas! Systém 3-EFEKT je mocným násobičem každé sítě. Duplikační model 3-EFEKT maximalizuje Vaše příjmy v jakémkoliv stádiu budovaní Vaší organizace.

Jak vypadá geometrická řada pro 3-EFEKT (s rychlostí růstu 1 nová generace každý měsíc):

Měsíc 1 Měsíc 2 Měsíc 3 Měsíc 4 Měsíc 5 Měsíc 6
3 9 27 81 243 729

a další půlrok systému 3×3, by vypadal takto:

Měsíc 7 Měsíc 8 Měsíc 9 Měsíc 10 Měsíc 11 Měsíc 12
2.187 6.561 19.683 59.049 177.147 531.441

K tomu, aby to fungovalo je samozřejmě potřeba změnit sponzorovací strategii napříč celou Vaší skupinou tak, že každý člen sítě se bude snažit dosáhnout tří osobních registrací namísto pouhých dvou (jak vyžaduje binární strom). Následně v síti pomáháme každému udělat to samé – snažíme se to tzv. „zduplikovat“.

Tato strategie sponzorování klade na všechny distributory v celé skupině sice podstatně vyšší nároky, ale současně posouvá potenciál růstu i výdělků na exponenciálně vyšší úroveň. Pokud by se stalo (a ono se to taky stane!), že Váš distributor nebude schopen ani s Vaší pomocí, registrovat pod sebe své další 3 lidi, pak za něj co nejrychleji nalezněte náhradu a registrujte místo něj někoho jiného.

Jak zajistit, aby to dobře fungovalo?

K tomu, aby model 3×3 fungoval i do Vaší hloubky, je klíčové vychovávat, učit a vést k tomuto modelu všechny Vaše distributory na všech úrovních, kde ještě máte vliv. To se v praxi dělá tak, že s tímto úkolem nejdříve pomůžete své první generaci/linii a pak kontrolujete, aby došlo k přenosu systému z první linie do druhé, atd. Tomuto procesu se říká kontrola duplikace. Teprve ve chvíli, kdy k duplikaci v konkrétní větvi dochází i bez Vašeho úsilí, pak se posunujete ve své šířce k další paralelní větvi.

Jaké je knowhow těch, kteří vydělávají nejvíce?

[sociallocker id=”377″]

Síťaři, kteří vynikají v dosahování velkých příjmů to dělají tak, že umí intenzivně vytěžit zprostředkované (doporučené) kontakty v hloubce prostřednictvím osobně přivedených distributorů v prvních generacích. Lídři, kteří v MLM vydělávají velké peníze také umí skvěle používat všechny pomůcky pro růst, které nabízí jejich firma, jako jsou veškerá podpůrná školení či motivační setkávání. Lídři vědí, že akce tohoto typu mají na rozvoj jejich osobní i rozvoj jejich struktur téměř pákový efekt.

Na následujících obrázcích si ukážeme princip systému 3-EFEKT, jak to udělat, když registrujete osobně 3 nové distributory do binární sítě s tím, že je do binární struktury rozřadíte samozřejmě jen do pouhých dvou navzájem paralelních nohou (struktur). To je velká výhoda bináru oproti MLM systémům s neomezenou šířkou navzájem paralelních větví, protože podněcujete ke spolupráci i mezi zdánlivě konkurečními větvemi.

Prvním krokem, pokud se rozhodnete zavádět do své struktury model 3-EFEKT je zjistit, která Vaše strana binárního stromu je tzv. průběžná, neboli společná s Vaším sponzorem.

LEVÁ PRŮBĚŽNÁ

Jestliže jste zařazen svým sponzorem doleva, pak Vaše levá strana bude Vaše společná / průběžná:

binar-leva-prubezna-noha-mlmjinak

PRAVÁ PRŮBĚŽNÁ

No a nebo prostě naopak:

binar-prava-prubezna-noha-mlmjinak

Výše uvedené obrázky reprezentují Váš první cíl v budování Vaší struktury. Zaregistrujte svého prvního distributora do společné sponzorské nohy a druhého a třetího pak naproti do nohy protilehlé (neprůběžné se sponzorem). Vždy umisťujte nové osobně registrované spolupracovníky pouze na vnější pozice, ať už to bude doprava či doleva – nikoliv dovnitř. Umisťování do vnitřních pozic má speciální význam a dokud nebudete mistry v prospektování a binárních systémech, tak si bohatě vystačíte pouze s tímto knowhow.

Nejste na to sami a využívejte pomoc zkušenějších

Neobávejte se využít své sponzory na pomoc s prezentacemi a registracemi Vašich dalších kontaktů, abyste tak mohli dosáhnout a splnit úspěšně tento Váš první cíl.

Vztah mezi Vámi a Vaším sponzorem, či nadsponzory je velmi důležitým aspektem v budování Vašeho obchodu. Lidé ve Vaší linii by Vám měli umět účinně pomoct, protože mají více zkušeností a měli by znát více o společnosti, produktech, marketingu či síti. Když Vám sponzoři pomáhají zapojit Vaše lidi, tak budují samozřejmě Váš obchod a současně jejich, proto se v multilevel-marketingu hovoří o týmové spolupráci.

Věnujte se primárně těm, kteří mají ambici se osamostatnit!

Vy budete dělat v budoucnu to samé, že převezmete kompetence za své sponzory, až ovládnete veškeré potřebné dovednosti, jako je prezentování, sponzorování a učení ostatních. Proto je důležité, abyste se nyní sami učili co nejvíce a co nejrychleji, co můžete.

Protože právě ve chvíli, kdy si lidé kolem Vás všimnou, že jste samostatní, tak zažijete intenzívní růst. Svojí odvahou převzít kompetence po sponzorech, nejen že se zasadíte o duplikaci, ale jednoduše získáte uznání, respekt a ostatní Vás začnou následovat.

První cíl je splněn! Mám své první tři, co dál?

GRATULUJI VÁM! Když dokončíte Váš první, primární cíl – pochvalte se! 🙂 Ano radost z dílčích úspěchů je důležitá pro zachování pevného postoje při budování Vaší vytrvalosti. Nyní už nejste ve struktuře sami, stali se z Vás vedoucí, jelikož máte pod sebou své první 3 osobně registrované spolupracovníky. A jako vedoucí máte svůj druhý úkol a to pomoct těmto prvním třem, aby i oni udělali to samé, co se povedlo Vám a aby každý jeden z nich registroval pod sebe své další 3.

A tady POZOR: Opravdu, dle výše uvedeného, to musí to být JEJICH kontakty, ne Vaše! Nedopouštějte se kardinální chyby, kdy někomu někoho dáte s falešnou nadějí, že si toho bude vážit – věřte mi, že nebude!! Nicméně pokud pracujete v binární síti, pak máte štěstí, jelikož můžete své spolupracovníky tzv. podbudovávat, aniž byste poničili přirozenou sponzorskou linii – a to je velká nefér výhoda bináru oproti jiným modelům budování struktur, které Vám tuto motivační fintu neumožní.

Pokračujeme dále v budování impéria

Takže jednoduše s pomocí Vašeho sponzora/nadsponzora provádějte vytrvale setkávání a prezentace s Vašimi novými lidmi až do doby, než je i jejich cíl třech osobně registrovaných splněn, než se přikročí k budování další generace směrem do hloubky.

Poskytněte každému svému nováčkovi papír se schématem jeho prvního cíle, kam si doplní konkrétní jména svých prvních spolupracovníků, ale až poté, kdy se od Vás dozví jak si vypracovat jmenný seznam a jak správně osloví své zájemce na setkání a prezentaci. Učte všechny své nováčky dát dohromady jmenný seznam co nejrychleji, jak je to jen možné hned po jejich registraci do Vašeho systému – opravdu zde nedělejte žádné časové prodlevy!

Čím rychlejší start, tím rychlejší a větší výsledky

Čím rychleji s nimi začnete pracovat, tím rychleji oni začnou pracovat se svými vlastními nováčky. Noví distributoři, kteří nezačnou budovat svůj obchod dostatečně rychle, tak těm se ve většině případů bohužel nepodaří nastartovat dostatečně zajímavý příjem, aby se dál mohli udržet aktivní v jejich obchodní příležitosti a nenávratně končí…

Zvládl jsem i druhý cíl! Jdu na krok 3!

BRAVO! Třetí cíl je jasný – pomoct Vašim třem distributorům, aby každý jejich distributor pod nimi, dokázal opět udělat to stejné a aby každý z nich registroval své 3 další, které osobně doporučí. Jinými slovy, úkolem číslo tři je struktura o 3 x 3 x 3 = struktura o 39 členech (v 1.GEN mám 3 + 2.GEN 9 + 3.GEN 27)…

A na co nikdy nezapomínáme?

Bez ohledu na to, co dělá nebo nedělá Váš sponzor, nikdy nezapomínejte na to, že jste to primárně Vy, kdo buduje svoji vlastní síť/organizaci/firmu pro Váš vlastní maximální příjem a samozřejmě současně s tím učíte všechny svoje další lidi to samé!

Mám síť, která se „plus mínus“ podobá 3x3x3 a dál?

PERFEKTNÍ! 🙂 Další Vaše práce spočívá v tom, že ve své síti prostě pomáháte tam, kde je to třeba. A kde je to vlastně třeba? To není vůbec složité vypozorovat. Otázka zní jednoduše: “Kdo z mých lidí v síti nemá ještě své 3 osobně registrované?” Na ty se zaměřte společně s jejich přímými sponzory pod taktovkou pravidla 3-EFEKT!

Geometrická řada je teorie, praxe je jiná, co s tím?

Nejsme z některých distributorů schopni získat (ani po déle trvajícím úsilí) další 3 spolupracovníky? Nevadí, ale musíme je zaměnit za nové, se kterými toho budeme schopni – je třeba je prostě jen trpělivě nahrazovat a hlavně stále udržovat svoji pozornost na pravidle 3 osobních registracích takových lidí, kteří tento systém ochotně převezmou a budou se jej snažit aktivně duplikovat dál do hloubky.

Lídr nepřestává sponzorovat ani po 3 osobních registracích?

Ano je to tak, že pokud je někdo lídr, tak ten se snaží registrovat a sponzorovat vždy a všude, kde by k tomu mohla být jakákoliv příležitost. V praxi se často stává, že nejzajímavější kontakty přichází do sítě ve formě lidí, do kterých byste to ani původně neřekli. Ať už budete mít ve své první linii osobně přivedených spolupracovníků (tzv. „na přímo“) kolik chcete, nikdy neuděláte chybu, pokud na ně aplikujte pravidlo 3-EFEKT!

[/sociallocker]

Na co si dát pozor?

Dříve, než se budete věnovat své nové šířce a stavět nové paralelní týmy k těm, které už máte, ujistěte se, že ve stávajících větvích už nastal proces duplikace. Ujistěte se, že cíl 3x3x3 v těchto strukturách byl již splněn (aspoň z větší části)!

Je to důležité proto, aby Vaše půdní větve nekolabovaly ale rostly, až na ně nebudete mít tolik času z důvodu rozjíždění nových kontaktů v nové větvi. Registrovat jen stále nové a nevěnovat se jim je stejně špatně, jako pracovat jen v hloubce a již nehledat své vlastní nové kontakty.

Bonus: Pracovní schéma systému práce 3-EFEKT, který můžete nakopírovat každému ve Vaší síti:

pracovni-duplikacni-graf-mlmjinak

Mnoho zdaru! 🙂
SDÍLET = LÍBILO SE MI TO!
⇩ DÍKY! 💘 DÁRKY NÍŽE ⇩


MARKETINGOVÝ ONLINE MLM SUMMIT ZDARMA!


DALŠÍ ROČNÍK NEZÁVISLÉ MLM AKADEMIE

PDF: Kde brát lidi do MLM, aby Vám nedošly kontakty!
 MLM plávovač je ve FB Skupině MLM Poradna!
 PDF: Jak správně telefonovat v MLM! Stahujte.
 

4 Comments

 1. Bára Morávková
  8.12.2018 @ 9:30

  Dobrý den, i když jsem fanouškem stránky, obsah zde Obsah zde je uzamčen pro FB fanoušky MLMjinak.cz – se mi neotvírá.
  Děkuji za Info co s tím

  Reply

 2. Anonym
  12.1.2019 @ 18:08

  Dobrý den. Mobil.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.