Dalším běžným a častým mýtem, neboli nepravdou je to, že binární systému jsou nelegální a nefér, kdy k tomuto tvrzení není absolutně žádný důvod. Když se podíváme v rámci posledních 20ti let do minulosti co pravděpodobně nastartovalo tento mýtus, pak zjistíme, že můžeme najít nejméně tři, poměrně velké MLM společnosti, které byly nakonec uzavřeny a přitom měly binární kompenzační plány. Všechny tyto firmy měli zapojené do spolupráce velké počty lidí, nicméně jejich selhání bylo předurčeno, již od jejich samotného vzniku. Tyto společnosti ale nebyly uzavřeny kvůli použitému binárnímu systému, jak by se mohlo zdát, ale kvůli běžné operativě a jiným důvodům, viz dále…

První z trojice nejmenovaných firem měla přes 100.000 registrovaných distributorů a byla úřady zavřena s odůvodněním, že se jedná o tzv. nelegální pyramidu. Tato firma však byla zavřena právě přesně z toho důvodu, že se v tomto případě o pyramidu opravdu jednalo! Systém totiž vyplácel provize z neproplacených smluv a bez doručení zboží. U binárního systému, jako takového, nebylo žádnými regulačními úřady, shledáno nikdy nic podobného. Takovéto podnikání by bylo pochopitelně ilegální s použitím jakéhokoliv (tedy i jiného) kompenzačního plánu a stejně by taková společnost musela být, dříve či později zakázána, nebo v bankrotu.

Druhá společnost byla také označena jako nelegální pyramida a zavřena. V tomto případě v ní bylo registrováno dokonce půl milionu lidí. Společnost byla poslána do likvidace po tom, co vyplynuly na povrch ilegální aktivity společnosti, které stály za faktickou příčinou zastavení toku peněz do firmy. Znova to tedy v žádném případě nebyl binární systém, který by byl strůjcem nebo příčinou bankrotu. V tomto případě konkrétní problém vyvstal ze špatné strategie sponzoringu, neboli nedovolených metod rekrutování nových lidí do systému a to bylo také to, co dovedlo nakonec celou firmu k jejímu zániku. Kdyby společnost překonala problémy s cash-flow a zavčas změnila své náborové a sponzorovací metody za přijatelné, pak by pravděpodobně mohla být ještě dnes, stále v provozu! Ve skutečnosti mohla firma pokračovat dál se stejným binárním systémem, který měla, jen kdyby byli změněn přístup k náboru lidí. Použitý binární systém u této společnosti nebyl nikdy obviněn, jako strůjce jejího pádu, to je fakt.

No a konečně třetí společnost z této trojice, která rovněž musela ukončit svoji činnost, ta čítala dokonce 700.000 svých registrovaných členů a řadila se mezi jednu z největších mezi MLM firmami s binárním systémem. Její zánik však nebyl způsoben žádnými ilegálními aktivitami, nýbrž problémy, které zapříčinil jejich bídný management. Destrukce této společnosti neměla nic společného s binárním plánem společnosti a proto ani tady, nebyl binár viník. Je to docela škoda, že společnost vlastně mohla existovat ještě i dnes, jen kdyby měla o něco lepší management, který by činil lepší rozhodnutí, ohledně řízení společnosti.

Z uvedených reálných případů z historie na výše uvedených 3 binárních MLM společnostech vidíme, že dvě z nich měly problémy se zákonem. Dost pravděpodobně právě toto může být základní zdroj příčiny vzniku mýtu o ilegálnosti binárního systému. Pouze Ti, kteří jsou neznalí, či mají nedostatek informací, mohou obviňovat binární systém, jako příčinu zhroucení. Dnes víme, že ve světě úspěšně podniká několik opravdu velkých společností, které pohání binární systém. Některé z nich jsou na trhu již více jak 20 let a to bez jakýchkoliv problémů se zákonem či jejich binárním kompenzačním plánem a to mají přes několik stovek tisíc distributorů. Máme tu ale i nové společnosti s binárními systémy a mnoho z nich rovněž funguje bez potíží jakéhokoli druhu. Ve skutečnosti je v poslední době běžné, že distributoři nových MLM společností nazývají ty staré, tradiční MLM systémy tzv.„DINOSAURY“, nevíte proč? 🙂
SDÍLET = LÍBILO SE MI TO!
⇩ DÍKY! 💘 DÁRKY NÍŽE ⇩


MARKETINGOVÝ ONLINE MLM SUMMIT ZDARMA!


DALŠÍ ROČNÍK NEZÁVISLÉ MLM AKADEMIE

PDF: Kde brát lidi do MLM, aby Vám nedošly kontakty!
 MLM plávovač je ve FB Skupině MLM Poradna!
 PDF: Jak správně telefonovat v MLM! Stahujte.
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.